Değerli Bilim İnsanları; 

 

2022 yılında yurt içi ve yurt dışından özgün tez-antitez ve çalışmalara ev sahipliği yapacağımız ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE ARAŞTIRMALAR Kongresi’nin dördüncüsü 01-02 EYLÜL 2022’ de  gerçekleştirilecektir. Kongre sunum dili İngilizce ve Türkçedir. Kongremiz  Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimlik, Eczacılık, Hemşirelik, Ebelik, Sosyal Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Güzel Sanatlar, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Mimarlık ve Tasarım, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Odiometri, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Yapay Zekâ alanlarını içeren  geniş bir alanda Türkiye ve Dünyadan bilim insanlarını bir araya getirmeyi hedeflemekte ve özgün nitelikte yeni çalışmaları ele alarak, bilimin gelişimine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası yapacağımız ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ'nin amacı, uzman araştırmacı ve akademisyenlerin rehberliğinde Türkiye'nin bilimsel platformuna katkıda bulunmaktır. Ülkemizde Covid-19 salgınının devam etmesi durumunda sunumlar video kayıt yöntemi ile yapılacaktır.

UTYAB Kongresi, yeni yayınlanan teşvik kriterleri hariç, diğer akademik yükselmeler ve DOÇENTLİK kriterleri ve  tüm  prosedürlerini sağlamaktadır. Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongrede sunulacak olan tüm özet ve tam metin bildiriler intihal programından taranarak hakem sürecine alınacaktır. Hakem sürecinden geçmek kaydıyla elektronik ortamda ISBN numarasıyla e-kitap olarak yayımlanacaktır.

** KONGREMİZ ÜAK TARAFINDAN TANIMLANAN DOÇENTLİK KRİTERLERİNİ SAĞLAMAKTADIR.

Çok değerli çalışmalarınızla  ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ'ne katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

 

Davetli Konuşmacılar

Sponsorlar